1966 Volkswagen Buggy

Perfecte basis voor een eenvoudige bouw van uw eigen custom Buggy. Deze buggy heeft het gewilde ingekorte chassis met een wielbasis van 204 cm. Bodem is in zeer goede staat. Motor is niet aangesloten. Auto is compleet. Wordt geleverd met correcte europeesche  papieren waarop duidelijk vermeld staat dat het een ingekorte auto betreft, cabriolet. NL kenteken kunnen we voor u verzorgen tegen een meerprijs van € 400,-  Indien u foto’s wenst te ontvangen stuur even een whatsapp bericht naar +31-654-202-778

Vaste prijs : € 4.750,- 

 

Perfekte Grundlage für den einfachen Bau Ihres eigenen Buggys. Dieser Buggy hat das begehrte verkürzte Chassis mit einem Radstand von 204 cm. Die Unterseite ist in sehr gutem Zustand. Der Motor ist nicht angeschlossen. Das Auto ist vollständig. Kommt mit korrekten europäischen Papieren, auf denen deutlich erwähnt wird, dass es ein verkürztes Auto, Cabrio ist. Wenn Sie Bilder erhalten möchten, senden Sie bitte eine Whatsapp-Nachricht an +31-654-202-778

Festpreis: € 4.750, – 

 

Perfect base for an easy build of your own custom baby carriage. This buggy has the sought after shortened chassis with a wheelbase of 204 cm. Bottom is in very good condition. Engine is not connected. Car is complete. Comes with correct european papers which clearly states that it is a shortened car, convertible. Dutch plates we can provide for you at a surcharge of € 400, – If you wish to receive pictures please send a whatsapp message to +31-654-202-778

Fixed price: € 4.750, – 

 

Une base parfaite pour construire facilement votre propre buggy personnalisé. Ce buggy a le très recherché châssis raccourci avec un empattement de 204 cm. Le fond est en très bon état. Le moteur n’est pas connecté. La voiture est complète. Livré avec les papiers européens corrects sur lesquels il est clairement mentionné qu’il s’agit d’une voiture raccourcie, convertible. Si vous souhaitez recevoir des photos, envoyez un message whatsapp au +31-654-202-778.

Prix fixe : € 4.750, –

 

 

 

 

Roan

For more information, call:
+31 (0)6 - 5420 2778
Click to enlarge


Menu