1966 volkswagen buggy project

Leuk buggy project voor de liefhebber. Auto wordt geleverd met 1600 cc. motor, motor zit vast. Auto heeft correcte buitenlandse papieren met duidelijke vermelding dat het om een ingekort chassis gaat. Chassis is ook te gebruiken voor de bouw van een 356 speedster. Datum 1e afgifte kenteken 30-09-1966. Bodem heeft klein beetje laswerk, zie foto’s. Auto is geheel compleet, zelfs lakwerk zal flink opknappen na een flinke poetsbeurt. Tegen meerprijs van € 400,- kan de buggy ook worden geleverd met NL kenteken.

Zo meenemen : € 3.950,-

Nice volkswagen Buggy project for the enthusiast. Car comes with 1600 cc. engine, engine is fixed. Car has correct foreign papers with clear indication that it is a shortened chassis. Chassis can also be used to build a 356 speedster. Date of 1st registration 30-09-1966. Bottom has a little bit of welding, see photos. Car is fully complete, even the paintwork will clean up after a cleaning job. At additional cost of € 400, – the buggy can also be delivered with NL license plate.

Priced to sell : € 3.950,-

Nizza volkswagen Buggy Projekt für den Enthusiasten. Auto kommt mit 1600 ccm. Motor, Motor ist fest. Auto hat korrekte ausländische Papiere mit klarem Hinweis darauf, dass es eine verkürzte Chassis ist. Chassis kann auch verwendet werden, um einen 356 Speedster zu bauen. Datum der 1. Zulassung 30-09-1966. Unten hat ein wenig Schweißen, siehe Fotos. Auto ist komplett, auch die Lackierung wird nach einer Reinigung wieder sauber. Gegen einen Aufpreis von € 400,- kann der Buggy auch mit NL-Kennzeichen geliefert werden.

Preis zu verkaufen : € 3.950,-

Bon projet de volkswagen Buggy pour l’enthousiaste. La voiture est livrée avec un moteur de 1600 cc, le moteur est fixe. La voiture a des papiers étrangers corrects avec une indication claire qu’il s’agit d’un châssis raccourci. Le châssis peut également être utilisé pour construire un speedster 356. Date de la première immatriculation 30-09-1966. Le fond a un peu de soudure, voir photos. La voiture est entièrement complète, même la peinture sera propre après un travail de nettoyage. Pour un coût supplémentaire de € 400, – le buggy peut aussi être livré avec une plaque d’immatriculation NL.

Prix de vente : 3.950,- €.

Roan

For more information, call:
+31 (0)6 - 5420 2778
Click to enlarge


Menu