1963 Volkswagen Buggy 1600 cc

Leuke Volkswagen Buggy met als datum van 1e toelating 12-06-1963. Unieke afneembare hardtop !

Auto is in zeer nette staat voorzien van een 1600 cc. motor. Opbouw is netjes en zonder scheuren en staat goed in de lak. Kortom gewoon een buggy om veel plezier mee te hebben, en je weet het, More Smiles per Mile!

Auto staat op Nederlands kenteken, PM-43-34 geregistreerd als Volkswagen Buggy met vermelding dat het om een ingekorte versie gaat. Prijs is inclusief  blauwe oldtimerplaten en tenaamstelling.

** VERKOCHT **

 

Nice Volkswagen Buggy with the date of 1st admission 12-06-1963. Unique removable hardtop!

Car is in very good condition with a 1600 cc. engine. Superstructure is clean and without cracks and is in good condition. Just a baby carriage to have fun with, and you know, More Smiles per Mile!

Car has Dutch registration, PM-43-34 registered as Volkswagen Buggy with indication that it is a shortened version. Price includes blue oldtimer plates and registration.
** SOLD **

 

Schöner Volkswagen Buggy mit dem Datum der 1. Zulassung 12-06-1963. Einzigartiges abnehmbares Hardtop!

Auto ist in sehr gutem Zustand mit einem 1600 ccm Motor. Aufbau ist sauber und ohne Risse und ist in gutem Zustand. Nur ein Kinderwagen, um Spaß zu haben, und Sie wissen, mehr Lächeln pro Meile!

Das Auto hat eine niederländische Zulassung, PM-43-34, registriert als Volkswagen Buggy mit dem Hinweis, dass es eine verkürzte Version ist. Der Preis beinhaltet blaue Oldtimerkennzeichen und Zulassung.
** VERKAUFT **

 

Joli Buggy Volkswagen avec la date de 1ère admission 12-06-1963. Toit dur amovible unique !

La voiture est en très bon état avec un moteur de 1600 cc. La superstructure est propre et sans fissures et est en bon état. Juste une voiture d’enfant pour s’amuser avec, et vous savez, plus de sourires au kilomètre !

La voiture a une immatriculation néerlandaise, PM-43-34 enregistrée comme Volkswagen Buggy avec l’indication qu’il s’agit d’une version raccourcie. Le prix comprend les plaques bleues oldtimer et l’enregistrement.

** VENDUE **

Roan

For more information, call:
+31 (0)6 - 5420 2778
Click to enlarge


Menu