1967 volkswagen Clark buggy

Dit betreft 1 van de 35 gebouwde Clark Buggy’s, volgens de vorige eigenaar zou dit gaan om nummer 2.  De ontwerper van deze buggy is Clarren (Clark was zijn bijnaam) Felldin. Clarren Felldin is in 2005 op 66 jarige leeftijd overleden. Er zijn in de jaren 80 en 90 door Clarren Felldin 35 stuks Clark Buggy’s gebouwd en uitgerust met een identiteitsplaatje, met de nummers 1 t/m 35, op het dashboard onder de snelheidsmeter, helaas is het plaatje bij deze buggy niet meer aanwezig. (met dank aan Jan van de Lit / Archief algemene Buggy Club,  voor deze informatie)

Deze buggy is voor het eerst geregistreerd op 01-01-1967. Uitgoevoerd met schijfremmen op de vooras en trommels op de achteras. Kleur van de auto is moelijk defineerbaar, ik hou het voorals nog op bordo rood. Bodem is hard maar er zijn in verleden wel paar nieuwe stukken ingelast. Tevens zit er een kapje bij de auto dat kan dienen als mal voor een nieuwe. Auto loopt goed en schakelt soepel. Uiteraard correcte papieren bij deze Buggy.
Auto is voorzien van nederlands kenteken PM-46-26, geregistreerd als Volkswagen Buggy op kenteken, juiste vermelding van de wielbasis en 1600 cc. motor. Indien gewenst kan deze auto ook worden geleverd op NL export kenteken. Heeft u een huisje in het zonnige buitenland dan is dit een perfecte auto om mee te nemen, gewoon op nederlands kenteken, vrij van APK en wegenbelasting en verzekering kost u slechts een kleine honderd euro per jaar!
Kortom een unieke buggy, een echt collectors item.
Vraagprijs : € 7.500,- 

This is 1 of 35 Clark Buggies built, according to the previous owner this would be number 2. The designer of this BUGGY is Clarren (Clark was his nickname) Felldin. Clarren Felldin passed away in 2005 at the age of 66. There were 35 Clark Buggies built by Clarren Felldin in the 80s and 90s and equipped with an identity plate, with the numbers 1 to 35, on the dashboard under the speedometer, unfortunately the plate is no longer present on this baby carriage.
(Thanks to Jan van de Lit / Archives General Buggy Club, for this information)
This BUGGY was first registered on 01-01-1967. Equipped with disc brakes on the front axle and drums on the rear axle. Color of the car is difficult to define, I keep it for now on bordo red. Soil is hard but in the past there are some new pieces welded in. There is also a hood with the car that can serve as a mold for a new one. Car runs well and shifts smoothly. Of course correct papers with this baby carriage.
Car has dutch license plate PM-46-26, registered as Volkswagen Buggy cabriolet, 2 seats car on registration, correct indication of wheelbase and 1600 cc. engine.
If desired, this car can also be delivered on NL export license plate.
In short a unique BUGGY a real collectors item.
Asking price : € 7.500,-

Dies ist 1 von 35 gebauten Clark-Buggys, nach Angaben des Vorbesitzers wäre dies die Nummer 2. Der Konstrukteur dieses BUGGYs ist Clarren (Clark war sein Spitzname) Felldin. Clarren Felldin ist 2005 im Alter von 66 Jahren verstorben. Von Clarren Felldin wurden in den 80er und 90er Jahren 35 Clark-Buggys gebaut, die mit einem Typenschild mit den Nummern 1 bis 35 auf dem Armaturenbrett unter dem Tacho ausgestattet waren. Leider ist das Schild an diesem Kinderwagen nicht mehr vorhanden.
(Dank an Jan van de Lit / Archiv General Buggy Club, für diese Information)
Dieser BUGGY wurde am 01-01-1967 erstmals zugelassen. Ausgestattet mit Scheibenbremsen an der Vorderachse und Trommeln an der Hinterachse. Die Farbe des Wagens ist schwer zu definieren, ich behalte ihn vorerst auf bordo rot. Der Boden ist hart, aber in der Vergangenheit sind einige neue Teile eingeschweißt worden. Es gibt auch eine Motorhaube mit dem Auto, das als eine Form für eine neue dienen kann. Auto läuft gut und schaltet leichtgängig. Natürlich korrekte Papiere mit diesem Kinderwagen.
Das Auto hat ein holländisches Kennzeichen PM-46-26, zugelassen als Volkswagen Buggy Cabriolet, 2 Sitze im Fahrzeugschein, korrekte Angabe des Radstandes und 1600 ccm Motor.
Wenn gewünscht, kann dieses Auto auch auf NL Ausfuhrkennzeichen geliefert werden.
Kurzum ein einzigartiger BUGGY ein echtes Sammlerstück.
Preisvorstellung: € 7.500,-

Il s’agit d’un des 35 Clark Buggies construits. Selon le propriétaire précédent, il s’agirait du numéro 2. Le concepteur de ce BUGGY est Clarren (Clark était son surnom) Felldin. Clarren Felldin est décédé en 2005 à l’âge de 66 ans. Il y a eu 35 Clark Buggies construits par Clarren Felldin dans les années 80 et 90 et équipés d’une plaque d’identité, avec les numéros 1 à 35, sur le tableau de bord sous le compteur de vitesse, malheureusement la plaque n’est plus présente sur cette voiturette.
(Merci à Jan van de Lit / Archives General Buggy Club, pour cette information)
Ce BUGGY a été immatriculé pour la première fois le 01-01-1967. Il est équipé de freins à disque sur l’essieu avant et de tambours sur l’essieu arrière. La couleur de la voiture est difficile à définir, je la garde pour l’instant en rouge bordo. La terre est dure mais dans le passé il y a eu quelques nouvelles pièces soudées. Il y a aussi un capot avec la voiture qui peut servir de moule pour un nouveau capot. La voiture fonctionne bien et passe les vitesses en douceur. Bien sûr les papiers sont corrects avec cette voiture d’enfant.
La voiture a une plaque d’immatriculation hollandaise PM-46-26, immatriculée en tant que Volkswagen Buggy cabriolet, voiture 2 places sur l’immatriculation, indication correcte de l’empattement et moteur 1600 cc.
Si vous le souhaitez, cette voiture peut également être livrée avec une plaque d’immatriculation d’exportation NL.
En bref, un BUGGY unique, un véritable objet de collection.
Prix demandé : € 7.500,-

 

Roan

For more information, call:
+31 (0)6 - 5420 2778
Click to enlarge


Menu